9.1.18

Ana Karenina (1967)


Director: Aleksandr Zarkhi
Tatyana Samoylova, Anna Karenina
Nikolai Gritsenko, Karenin
Vasiliy Lanovoy, Vronsky
Yuriy Yakovlev, Stiva Oblonsky (as Yu. Yakovlev)
Boris Goldayev, Konstantin Levin (as B. Goldayev)
Anastasiya Vertinskaya, Kitty (as A. Vertinskaya)
Iya Savvina, Dolly (as I. Savvina)
Maya Plisetskaya, Knyagina Betsy (as M. Plisetskaya)
Lidiya Sukharevskaya, Lidiya Ivanovna (as L. Sukharevskaya)

Country: Soviet Union.
Language: Russian.
Release Date: 6 November 1967 (Soviet Union).
Also Known As: Ana Karenina.
Genres: Drama | Romance .
Filming Locations: Moika Embankment, St. Petersburg, Russia.
Sovexport film presents a new 70 mm color film ANNA KARENINA based on Leo Tolstoy's novel.

Ana Karenina (1967) Director: Aleksandr Zarkhi

Ana Karenina (1967) Director: Aleksandr Zarkhi

 Ana Karenina (1967) Director: Aleksandr Zarkhi

Ana Karenina (1967) Director: Aleksandr Zarkhi

Ana Karenina (1967) Director: Aleksandr Zarkhi

Ana Karenina (1967) Director: Aleksandr Zarkhi

Ana Karenina (1967) Director: Aleksandr Zarkhi